Apostrof

67 tekstów – auto­rem jest Apos­trof.

Hymn Piłkarski

Pol­ska dziś wyg­ra mecz!
Wyg­ra mecz!

A jak nie no to pech...
No to pech...

Bo i tak zre­wanżuje­my się!
I to jak!

Następny gol będzie nasz!
Będzie nasz!

I tyl­ko nasz!
Tyl­ko nasz!

Nie oba­wiaj się i nie martw!
Bo w końcu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 12:21

Deszcz pa­da na ulicy
ja stoję tam mokry
cze­kając na świt dobry
w pochmur­ne dni i noce
marze by przez­wy­ciężać słabości.
Har­tu­je ciało i umysł
by nig­dy nie doświad­czyć niezadowolenia
z włas­nych zdolności.
Jes­tem gotów na wszystko
ale los nic mi nie przynosi
god­ne­go mo­jej uwagi.
Pow­stanę kiedy padnę
z błota się otrząsnę
i da­lej będę szlifował
nie tyl­ko swo­je umiejętności
ale też wy­bujałe ego. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 18 kwietnia 2017, 16:22

Kryminał

Morderca!

Spójrzcie na niego
krew ma na rękach
nicze­go się nie wstydzi
uśmie­cha się i szydzi.

Morderca!

Chciałbyś nim być?
A może odechciało ci się żyć?
Lub po pros­tu ci się nudzi?
I niena­widzisz ludzi?

Morderca!

Ok­reślo­ny przez prawo
mianem ze­ra publicznego
tra­ci wszys­tkie przywileje
i na kon­sty­tuc­je leje.

Morderca!

W więzieniu je­go miejsce
niech zgni­je tam na zawsze
wraz z in­ten­cja­mi zabójczymi
i bez­względnym sercem. 

wiersz • 13 kwietnia 2017, 14:25

Rzeglarska Pieśń

Hej marynarze
co tam wam gra
prędzej ucieknę
niż pi­wo pos­ta­wie wam.

Hej marynarze
który z was gna
tak da­leko stąd
że ku­fel pełny ma?

Hej marynarze
żagiel pos­tawcie nam
pu­ki jes­teśmy na łaj­bie
i trzeźwości ut­rzy­muje­my stan. 

wiersz • 13 kwietnia 2017, 14:09

Nieskończony

Bez­kres­na nicość
owładnęła mną
którą drogą zmierza
wszys­tko pochłaniając?

Nikt nie wie wnet
co pot­ra­fi mrok
bo nie dos­trzeżesz nic
w ciem­nościach egip­skich noc.

Śmierć niszczy życie
Bar­dziej niż jad węża
cza­sami szyb­ko skutkuje
a cza­sem męczy okrutnie.

Wniosek z te­go taki
iż śle­py nic nie zaradzi
na ok­ropności wojny
bez współczyn­ni­ka mowy. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 kwietnia 2017, 11:13

Być Poetą

Smut­no mi jak co dzień
że muszę o tym pi­sać
ale tyl­ko nie liczni
pot­ra­fią pięknie pisać.

A ja wyjątko­wa oferma
mam prob­lem w do­borze słów
by zaszo­kować znów
więc nie mam we­ny już.

Nie znam człowieka
co pot­ra­fiłby poruszać
ludzkie ser­ca i umysły
bez afo­ryz­mu skruchy.

I szu­kając zrozumienia
większość artystów
dziś poez­je wybiera
choć ni­kogo nie zna. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 kwietnia 2017, 16:13

Zaczynamy Impreze

Ta­niec zmysłów
przek­raczający wyobraźnie
i po­wodujący wzrost
ad­re­nali­ny codzienności.

Po os­trych tańcach
czas na relaks
ra­zem z kumplami
przy pi­wie i ćmiku.

Tyl­ko jedno
chodzi mi po głowie
bo nie ma dziś
nam równych.

A jut­ro rano
zwy­cięży kac
przy­bijając nas
do łoża cierpienia. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 kwietnia 2017, 14:47

Nie bądź ciota

Zna­lazła się księżniczka
cho­ler­na fe­minis­tka
co mężczyzn hejtuje
i równości oczekuje.

Bądź tu przy niej księciem
pan­toflarzem prędzej
i tak ci laj­ka nie da
bo to wściekła hiena. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 kwietnia 2017, 16:20

Ko­niec jest blis­ki... Czas poszu­kać no­wego scenariusza. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 lutego 2017, 16:42

Kiedyś, ludzie za­rabiali ty­le co nic, a te­raz, dwa ra­zy więcej... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 lutego 2017, 07:33
Apostrof

Sprawić by świat stał się jeszcze gorszy, unicestwić całą planetę i ludzkość, stać się diabłem co pożera ludzkie dusze... To ukryte marzenia w naszej podświadomości.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Apostrof

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 kwietnia 2017, 13:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Hymn Piłkar­ski

13 kwietnia 2017, 12:57Salomon sko­men­to­wał tek­st Nieskończony

13 kwietnia 2017, 12:37None sko­men­to­wał tek­st Nieskończony

13 kwietnia 2017, 11:51Salomon sko­men­to­wał tek­st Nieskończony

12 kwietnia 2017, 10:09Pankreator sko­men­to­wał tek­st Być Poetą

12 kwietnia 2017, 10:03Salomon sko­men­to­wał tek­st Być Poetą

12 kwietnia 2017, 09:38Pankreator sko­men­to­wał tek­st Być Poetą

12 kwietnia 2017, 09:34Salomon sko­men­to­wał tek­st Być Poetą

12 kwietnia 2017, 09:29Pankreator sko­men­to­wał tek­st Być Poetą

12 kwietnia 2017, 09:24Salomon sko­men­to­wał tek­st Być Poetą