Apostrof

78 tekstów – auto­rem jest Apos­trof.

Szara Burza – Część V

Plan był prosty.
Naj­pierw uderzyć w kor­po­rac­je, a po­tem pow­strzy­mać emig­rantów. Nie wliczając w to, pew­nych nieścisłości. Minęła do­ba, odkąd, któryś z moich współpra­cow­ników zgłosił mo­je za­ginięcie. Dzień po­tem miałem nadzieję, że moje [...] — czytaj całość

opowiadanie • 3 lipca 2017, 12:13

Szara Burza - Część IV

Podziemia pro­wadzące w dół nie były zbyt prze­kony­wujące. Wąski tu­nel roz­szerzał się i kur­czył, za­leżnie od kierun­ku zagłębienia. W końcu po mo­zol­nej przep­ra­wie przez ko­rytarze ro­zej­rzałem się. Wnętrze było bar­dzo po­nure i [...] — czytaj całość

opowiadanie • 26 czerwca 2017, 07:41

Szara Burza - Część III

(…) Mi­mo, że było to dla mnie szo­kiem, wszys­tko układało się w jedną sen­sa­cyjną całość. W której, jes­tem je­dynie pion­kiem w grze po­zorów (…) Ane­ta – bo tak miała na imię dziewczyna, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 22 czerwca 2017, 06:54

Wirtualny Socjopata

Zabijasz:
Dla pieniędzy.
Dla expa.
Dla sławy.

Nieważne:
Czy to człowiek.
Czy to potwór.
Czy to zwierzę.

Śmierć:
Wszys­tkim noobom.
Wszys­tkim trollom.
Wszys­tkim spamerom.

Za ko­lej­ny poziom:
Mogę ‘’far­mić’’ bez farmy.
Mogę sprze­dać przedmiot.
Mogę ku­pić kon­to Premium.

W codzienności:
Szu­kam pet’a.
Szu­kam mob’a.
Szu­kam NPC’ta. 

wiersz • 8 czerwca 2017, 15:29

Konając w ramionach

Bądź blisko
nie zważaj
na ma­niery
to i tak ko­niec nasz.

Zro­zumieć trudno
że śmierć cze­ka nas
gdy ser­ce krwawi
i zni­ka bez słowa.

Lecz ja wciąż wierze
w nasz os­tatni pocałunek
bo będzie on początkiem wszystkiego
co przy­pomi­na mi cię.

Żeg­naj lecz nie uciekaj
pośpiech tyl­ko rani
dusze co ma sumienie
bez­kres­nej miłości.

Jeszcze tu wrócę…

Odtwórz  

wiersz • 7 czerwca 2017, 12:18

Zrozumieć ciężko mnie...

Jeszcze nikt
nie miał cię
tam gdzie
ja mam cię.

Głębiej i dalej
niż słońce nie dochodzi…
w ser­cu trzy­mam cię
głębo­ko na dnie.

Nikt nie odważy
tam dot­knąć cię
bo da­leka droga
pro­wadzi przez sen.

I tyl­ko ja
postanowię
po­kochać cię
choć jest mi źle.

A jak­byś miała ta­ki sen
to pop­roszę o rękę cię
by ożenić z tobą się
i na zaw­sze przy to­bie być.

Mi­mo skarg i zażaleń
zmor i niety­powych cięć
jes­tem tu­taj blis­ko cię
bo to na­zywa miłość się…

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 czerwca 2017, 11:04

Wiecznie Piękna

Była piękna i złocis­ta
jej włosy do­tykały podłoża
przyk­ry­to ją kocem.

Zasnęła wiedząc
że ktoś jest przy niej
pil­nując jej cnoty.

Naj­mniej­szy szept
nie prze­dos­tał się
przez je­go ramiona.

Wielu próbo­wało ją tknąć
wielu też poległo
i jeszcze więcej się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 maja 2017, 17:03

Prostota

Uściśnij mą dłoń
przy­tul mnie do serca
naucz mnie co to miłość.

Gdy mi zimno
og­rzej mnie
swym ciałem.

Gdy mi gorąco
ochłódź mnie
swym tańcem.

Gdy­bym umarł
w twych ramionach
Nie uk­ry­waj żalu ani łez.

Żyj­my ra­zem ciesząc się chwilą
zaw­sze i wszędzie
gdzie tyl­ko będziemy.

Na ko­niec mam prośbę
nie uda­waj nikogo
po pros­tu kochaj… 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 maja 2017, 06:22

Szara Burza – Część II

(…) Mieliśmy spot­kać się w miej­scu wyz­naczo­nym przez niego. Opi­sał je, ale ominął szczegóły w tym, że kto już tam na mnie cze­kał. (…)
Roz­glądałem się po pra­wie pus­tej Ha­li, ale nie mogłem [...] — czytaj całość

opowiadanie • 5 maja 2017, 13:02

Szara Burza - Część I

(…) Była noc, bar­dzo szklis­ta, można by oglądać swoją osobę, przez ok­no wśród gwiazd (…)
Nag­le, ja­kiś chłop pod­biegł do mnie mówiąc coś o as­tro­nomii i pry­wat­nym lo­cie w kos­mos. Nie wie­działem o [...] — czytaj całość

opowiadanie • 2 maja 2017, 17:20
Apostrof

Sprawić by świat stał się jeszcze gorszy, unicestwić całą planetę i ludzkość, stać się diabłem co pożera ludzkie dusze... To ukryte marzenia w naszej podświadomości.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Apostrof

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 czerwca 2017, 17:59Indygoo sko­men­to­wał tek­st Wirtualny Soc­jo­pata

11 maja 2017, 09:06zemat sko­men­to­wał tek­st Prostota

2 maja 2017, 17:37nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Szara Burza - Część [...]

2 maja 2017, 12:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ludzkie Pot­rze­by

21 kwietnia 2017, 13:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Hymn Piłkar­ski

13 kwietnia 2017, 12:57Salomon sko­men­to­wał tek­st Nieskończony

13 kwietnia 2017, 11:51Salomon sko­men­to­wał tek­st Nieskończony

12 kwietnia 2017, 10:09Pankreator sko­men­to­wał tek­st Być Poetą

12 kwietnia 2017, 10:03Salomon sko­men­to­wał tek­st Być Poetą

12 kwietnia 2017, 09:38Pankreator sko­men­to­wał tek­st Być Poetą